Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4250 | [b-c]=3800 | [c-d]=5200 | [d-a]=5050 | [b-d]=6130 | [a-c]=6580 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$716.03

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4250 | [b-c]=3800 | [c-d]=5200 | [d-a]=5050 | [b-d]=6130 | [a-c]=6580 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category