Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8917 | [b-c]=6650 | [c-d]=9950 | [d-a]=8030 | [b-d]=12300 | [a-c]=11528 |
  • Cloth Colour : Grape
  • Webbing Colour : Black

$2,407.21

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8917 | [b-c]=6650 | [c-d]=9950 | [d-a]=8030 | [b-d]=12300 | [a-c]=11528 |
  • Cloth Colour : Grape
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category