Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6000 | [b-c]=10000 | [c-d]=6000 | [d-a]=10000 | [b-d]=11660 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$2,100.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6000 | [b-c]=10000 | [c-d]=6000 | [d-a]=10000 | [b-d]=11660 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category