Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5910 | [b-c]=3435 | [c-d]=4365 | [d-a]=3800 | [b-d]=5590 | [a-c]=6825 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : Black

$621.98

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5910 | [b-c]=3435 | [c-d]=4365 | [d-a]=3800 | [b-d]=5590 | [a-c]=6825 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category