Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4800 | [b-c]=6150 | [c-d]=6500 | [d-a]=6600 | [b-d]=7200 | [a-c]=9700 |
  • Cloth Colour : Grape
  • Webbing Colour : Black

$1,193.64

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4800 | [b-c]=6150 | [c-d]=6500 | [d-a]=6600 | [b-d]=7200 | [a-c]=9700 |
  • Cloth Colour : Grape
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category