Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8560 | [b-c]=4085 | [c-d]=8135 | [d-a]=5170 | [b-d]=9085 | [a-c]=9970 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,340.78

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8560 | [b-c]=4085 | [c-d]=8135 | [d-a]=5170 | [b-d]=9085 | [a-c]=9970 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category