Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=400 | [b-c]=200 | [c-d]=400 | [d-a]=200 | [b-d]=550 | [a-c]=550 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : White

$245.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=400 | [b-c]=200 | [c-d]=400 | [d-a]=200 | [b-d]=550 | [a-c]=550 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category