Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9940 | [b-c]=5970 | [c-d]=9940 | [d-a]=5990 | [b-d]=11610 | [a-c]=11590 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$2,080.44

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9940 | [b-c]=5970 | [c-d]=9940 | [d-a]=5990 | [b-d]=11610 | [a-c]=11590 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category