Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3429 | [b-c]=6299 | [c-d]=3987 | [d-a]=5435 | [b-d]=5156 | [a-c]=8255 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

$658.57

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3429 | [b-c]=6299 | [c-d]=3987 | [d-a]=5435 | [b-d]=5156 | [a-c]=8255 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category