Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6100 | [b-c]=4880 | [c-d]=5150 | [d-a]=4980 | [b-d]=7790 | [a-c]=7020 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$961.88

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6100 | [b-c]=4880 | [c-d]=5150 | [d-a]=4980 | [b-d]=7790 | [a-c]=7020 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category