Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3600 | [b-c]=3360 | [c-d]=2300 | [d-a]=3080 | [b-d]=4110 | [a-c]=4470 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$323.07

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3600 | [b-c]=3360 | [c-d]=2300 | [d-a]=3080 | [b-d]=4110 | [a-c]=4470 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category