Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4740 | [b-c]=5420 | [c-d]=5205 | [d-a]=2100 | [b-d]=5040 | [a-c]=6815 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$585.83

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4740 | [b-c]=5420 | [c-d]=5205 | [d-a]=2100 | [b-d]=5040 | [a-c]=6815 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category