Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3500 | [b-c]=4640 | [c-d]=3240 | [d-a]=5340 | [b-d]=6500 | [a-c]=5450 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$574.23

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3500 | [b-c]=4640 | [c-d]=3240 | [d-a]=5340 | [b-d]=6500 | [a-c]=5450 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category