Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3470 | [b-c]=4640 | [c-d]=3230 | [d-a]=5280 | [b-d]=6480 | [a-c]=5430 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$567.28

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3470 | [b-c]=4640 | [c-d]=3230 | [d-a]=5280 | [b-d]=6480 | [a-c]=5430 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category