Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4680 | [b-c]=3240 | [c-d]=4585 | [d-a]=3780 | [b-d]=5995 | [a-c]=5655 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$566.65

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4680 | [b-c]=3240 | [c-d]=4585 | [d-a]=3780 | [b-d]=5995 | [a-c]=5655 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category