Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6150 | [b-c]=6250 | [c-d]=5260 | [d-a]=6350 | [b-d]=8700 | [a-c]=8350 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Beige

$1,253.03

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6150 | [b-c]=6250 | [c-d]=5260 | [d-a]=6350 | [b-d]=8700 | [a-c]=8350 |
  • Cloth Colour : Lime
  • Webbing Colour : Beige

Custom Made Shade Sail

Category