Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3260 | [b-c]=8130 | [c-d]=3340 | [d-a]=8100 | [b-d]=8190 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Grape
  • Webbing Colour : Black

$921.88

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3260 | [b-c]=8130 | [c-d]=3340 | [d-a]=8100 | [b-d]=8190 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Grape
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category