Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2830 | [b-c]=4070 | [c-d]=2830 | [d-a]=4070 | [b-d]=4960 | [a-c]=4960 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$403.13

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2830 | [b-c]=4070 | [c-d]=2830 | [d-a]=4070 | [b-d]=4960 | [a-c]=4960 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category