Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5200 | [b-c]=2700 | [c-d]=5200 | [d-a]=2700 | [b-d]=5000 | [a-c]=5000 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$397.27

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5200 | [b-c]=2700 | [c-d]=5200 | [d-a]=2700 | [b-d]=5000 | [a-c]=5000 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category