Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2800 | [b-c]=400 | [c-d]=2800 | [d-a]=400 | [b-d]=2800 | [a-c]=2800 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$360.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2800 | [b-c]=400 | [c-d]=2800 | [d-a]=400 | [b-d]=2800 | [a-c]=2800 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category