Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3600 | [b-c]=1500 | [c-d]=3600 | [d-a]=1500 | [b-d]=3900 | [a-c]=3900 |
  • Cloth Colour : Yellow
  • Webbing Colour : Beige

$200.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3600 | [b-c]=1500 | [c-d]=3600 | [d-a]=1500 | [b-d]=3900 | [a-c]=3900 |
  • Cloth Colour : Yellow
  • Webbing Colour : Beige

Custom Made Shade Sail

Category