Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2720 | [b-c]=3150 | [c-d]=5550 | [d-a]=5320 | [b-d]=5920 | [a-c]=5350 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$475.76

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2720 | [b-c]=3150 | [c-d]=5550 | [d-a]=5320 | [b-d]=5920 | [a-c]=5350 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category