Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4160 | [b-c]=3060 | [c-d]=4040 | [d-a]=3080 | [b-d]=5080 | [a-c]=5170 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$440.40

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4160 | [b-c]=3060 | [c-d]=4040 | [d-a]=3080 | [b-d]=5080 | [a-c]=5170 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category