Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4000 | [b-c]=3500 | [c-d]=4000 | [d-a]=3500 | [b-d]=4500 | [a-c]=4500 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$402.49

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4000 | [b-c]=3500 | [c-d]=4000 | [d-a]=3500 | [b-d]=4500 | [a-c]=4500 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category