Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3600 | [b-c]=3800 | [c-d]=3600 | [d-a]=3800 | [b-d]=6000 | [a-c]=6000 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$454.53

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3600 | [b-c]=3800 | [c-d]=3600 | [d-a]=3800 | [b-d]=6000 | [a-c]=6000 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category