Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3910 | [b-c]=3470 | [c-d]=3910 | [d-a]=3470 | [b-d]=5228 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$474.87

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3910 | [b-c]=3470 | [c-d]=3910 | [d-a]=3470 | [b-d]=5228 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category