Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2420 | [b-c]=3900 | [c-d]=2080 | [d-a]=3940 | [b-d]=4380 | [a-c]=2580 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$360.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2420 | [b-c]=3900 | [c-d]=2080 | [d-a]=3940 | [b-d]=4380 | [a-c]=2580 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category