Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6500 | [b-c]=2800 | [c-d]=6500 | [d-a]=2800 | [b-d]=7077 | [a-c]=7077 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$637.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6500 | [b-c]=2800 | [c-d]=6500 | [d-a]=2800 | [b-d]=7077 | [a-c]=7077 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category