Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5400 | [b-c]=3680 | [c-d]=5090 | [d-a]=3030 | [b-d]=6530 | [a-c]=5800 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$610.46

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5400 | [b-c]=3680 | [c-d]=5090 | [d-a]=3030 | [b-d]=6530 | [a-c]=5800 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category