Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4000 | [b-c]=3400 | [c-d]=4000 | [d-a]=3400 | [b-d]=5240 | [a-c]=5240 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

$476.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4000 | [b-c]=3400 | [c-d]=4000 | [d-a]=3400 | [b-d]=5240 | [a-c]=5240 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category