Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=750 | [b-c]=570 | [c-d]=750 | [d-a]=815 | [b-d]=1050 | [a-c]=9800 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$360.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=750 | [b-c]=570 | [c-d]=750 | [d-a]=815 | [b-d]=1050 | [a-c]=9800 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category