Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9400 | [b-c]=4700 | [c-d]=8800 | [d-a]=1900 | [b-d]=9976 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$1,029.29

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=9400 | [b-c]=4700 | [c-d]=8800 | [d-a]=1900 | [b-d]=9976 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category