Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3600 | [b-c]=10000 | [c-d]=3600 | [d-a]=10000 | [b-d]=10648 | [a-c]=10648 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$1,259.98

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3600 | [b-c]=10000 | [c-d]=3600 | [d-a]=10000 | [b-d]=10648 | [a-c]=10648 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category