Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4300 | [b-c]=2280 | [c-d]=4060 | [d-a]=3650 | [b-d]=4650 | [a-c]=5480 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$421.78

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4300 | [b-c]=2280 | [c-d]=4060 | [d-a]=3650 | [b-d]=4650 | [a-c]=5480 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category