Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6500 | [b-c]=2700 | [c-d]=6500 | [d-a]=2700 | [b-d]=7500 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$602.92

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6500 | [b-c]=2700 | [c-d]=6500 | [d-a]=2700 | [b-d]=7500 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category