Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6900 | [b-c]=4700 | [c-d]=6880 | [d-a]=4800 | [b-d]=8400 | [a-c]=8300 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$1,145.39

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6900 | [b-c]=4700 | [c-d]=6880 | [d-a]=4800 | [b-d]=8400 | [a-c]=8300 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category