Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2050 | [b-c]=2600 | [c-d]=2050 | [d-a]=3600 | [b-d]=3600 | [a-c]=3700 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$360.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2050 | [b-c]=2600 | [c-d]=2050 | [d-a]=3600 | [b-d]=3600 | [a-c]=3700 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category