Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7700 | [b-c]=5700 | [c-d]=7700 | [d-a]=5700 | [b-d]=9400 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$1,534.98

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=7700 | [b-c]=5700 | [c-d]=7700 | [d-a]=5700 | [b-d]=9400 | [a-c]=0 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category