Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4900 | [b-c]=2900 | [c-d]=5030 | [d-a]=2200 | [b-d]=5590 | [a-c]=5580 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

$378.72

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4900 | [b-c]=2900 | [c-d]=5030 | [d-a]=2200 | [b-d]=5590 | [a-c]=5580 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category