Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6245 | [b-c]=8675 | [c-d]=6245 | [d-a]=8675 | [b-d]=10772 | [a-c]=10772 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

$1,895.88

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6245 | [b-c]=8675 | [c-d]=6245 | [d-a]=8675 | [b-d]=10772 | [a-c]=10772 |
  • Cloth Colour : Rust
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category