Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4570 | [b-c]=3660 | [c-d]=5200 | [d-a]=2900 | [b-d]=5530 | [a-c]=6200 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

$474.31

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=4570 | [b-c]=3660 | [c-d]=5200 | [d-a]=2900 | [b-d]=5530 | [a-c]=6200 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category