Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6270 | [b-c]=6430 | [c-d]=7020 | [d-a]=6470 | [b-d]=10350 | [a-c]=8020 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$1,449.26

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6270 | [b-c]=6430 | [c-d]=7020 | [d-a]=6470 | [b-d]=10350 | [a-c]=8020 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category