Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=11600 | [b-c]=10700 | [c-d]=9600 | [d-a]=6200 | [b-d]=13000 | [a-c]=13000 |
  • Cloth Colour : Orange
  • Webbing Colour : White

$3,025.27

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=11600 | [b-c]=10700 | [c-d]=9600 | [d-a]=6200 | [b-d]=13000 | [a-c]=13000 |
  • Cloth Colour : Orange
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category