Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2180 | [b-c]=3220 | [c-d]=2120 | [d-a]=3530 | [b-d]=3340 | [a-c]=4140 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

$204.66

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=2180 | [b-c]=3220 | [c-d]=2120 | [d-a]=3530 | [b-d]=3340 | [a-c]=4140 |
  • Cloth Colour : Copper
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category