Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5280 | [b-c]=4845 | [c-d]=5750 | [d-a]=3970 | [b-d]=6970 | [a-c]=7100 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$846.80

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5280 | [b-c]=4845 | [c-d]=5750 | [d-a]=3970 | [b-d]=6970 | [a-c]=7100 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category