Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=12000 | [b-c]=4000 | [c-d]=12000 | [d-a]=4000 | [b-d]=12649 | [a-c]=12649 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

$1,680.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=12000 | [b-c]=4000 | [c-d]=12000 | [d-a]=4000 | [b-d]=12649 | [a-c]=12649 |
  • Cloth Colour : White
  • Webbing Colour : White

Custom Made Shade Sail

Category