Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6000 | [b-c]=3200 | [c-d]=6000 | [d-a]=3200 | [b-d]=6800 | [a-c]=6800 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

$672.00

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=6000 | [b-c]=3200 | [c-d]=6000 | [d-a]=3200 | [b-d]=6800 | [a-c]=6800 |
  • Cloth Colour : Slate
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category