Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8400 | [b-c]=6600 | [c-d]=5400 | [d-a]=5300 | [b-d]=8970 | [a-c]=9000 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,382.68

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=8400 | [b-c]=6600 | [c-d]=5400 | [d-a]=5300 | [b-d]=8970 | [a-c]=9000 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category