Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3945 | [b-c]=4635 | [c-d]=5835 | [d-a]=5050 | [b-d]=7385 | [a-c]=6300 |
  • Cloth Colour : Merlot
  • Webbing Colour : Black

$686.84

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=3945 | [b-c]=4635 | [c-d]=5835 | [d-a]=5050 | [b-d]=7385 | [a-c]=6300 |
  • Cloth Colour : Merlot
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category