Custom Made Shade Sail

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5960 | [b-c]=4830 | [c-d]=4510 | [d-a]=6940 | [b-d]=6670 | [a-c]=8850 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

$1,018.57

Description

  • Shape : 4 – sided
  • Measurements : [a-b]=5960 | [b-c]=4830 | [c-d]=4510 | [d-a]=6940 | [b-d]=6670 | [a-c]=8850 |
  • Cloth Colour : Black
  • Webbing Colour : Black

Custom Made Shade Sail

Category